Uzorak od n individua koje su izabrane iz populacije na takav način da je svaki uzorak iste veličine jednako verovatan.