Mera razlike između vrednosti koje su predviđene putem modela i stvarno opaženih vrednosti. Pojedinačna odstupanja se nazivaju reziduali, a srednja greška kvadrata odstupanja služi da ih sumira u jednu meru predviđalačke snage.