Jedna od nekoliko mera disperzije podataka. Definiše se kao srednja vrednost kvadrata odstupanja pojedinačnih vrednosti od aritmetičke sredine. Ona je parametar i može se odnositi ili na stvarne podatke o nekoj populaciji, ili na teoretske distribucije verovatnoće.