Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Bajesova teorema

Procedura ažuriranja verovatnoće nekog događaja na osnovu novih saznanja (kada se prikupe novi dokazi). U najprostijoj formi može se napisati u vidu uslovnih verovatnoća putem formule Teorema daje verovatnoće Bj, kada je poznata verovatnoća A....