Obaveštenje za prijatelja

Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja.
Polja označena sa * su obavezna. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Zakon velikih brojeva

Zakon velikih brojeva kaže da je, ako se eksperiment ponavlja veliki broj puta, pod istim uslovima i nezavisno, relativna frekvencija događanja događaja A približno jednaka verovatnoći događaja...