Obuka

Učenicima i studentima na društvenim smerovima koji polažu ispit iz statistike pružamo podršku pri savladavanju gradiva.

Obuka podrazumeva pripremanje celokupnog gradiva za ispit ili samo pojedinih nastavnih jedinica, po Vašem izboru, do nivoa znanja koji želite da postignete.

Sadržaj obuke može biti:

  • teorija statistike,
  • primeri i zadaci za vežbu,
  • upotreba statističkog softvera
  • tumačenje outputa statističkog softvera i dr.

Obuku održavamo preko Skype-a.

Uz svaku usmeno obrađenu jedinicu, student dobija i kratak podsetnik na lekciju, koji je urađen kao Google Slides prezentacija, koja je u isto vreme i nastavno sredstvo za vreme samog časa.

Kontaktirajte nas na vreme, kako bismo stigli da napravimo optimalan plan!