Varijabla koja može imati samo određeni skup vrednosti koje su međusobno jasno razdvojene.