Ishod slučajnog eksperimenta, tj. podskup prostora uzorka kojem je dodeljena određena verovatnoća. Zove se još i slučajni događaj. Ovakav događaj nema determinističku regularnost. To znači da obzervacije iz njih ne vode nužno ka jednakim ishodima, ali ima izvesni stepen statističke regularnosti koja je uočljiva kroz statističku stabilnost frekvencija ishoda.