Mera koja deli distribuciju na jednaka percentilna rastojanja.