Najčešća vrednost u skupu obzervacija.

Mod je jedina mera centralne tendencije na nominalnim podacima.