Kontinuinalna varijabla koja ima realnu, a ne proizvoljnu 0.