Događaj koji se realizuje uvek, tj. čija je verovatnoća dešavanja 1.