Grana matematike koja se bavi sakupljanjem, organizacijom, analizom i interpretacijom podataka. Statistika uključuje i kreiranje plana prikupljanja podataka u vidu dizajna anketa i eksperimenata.