Podela populacije u delove koji se nazivaju stratumi, sa ciljem uzorkovanja.