Bernulijeva distribucija se odnosi na slučajnu promenljivu koja može uzeti samo dve vrednosti: 0 i 1.

P1=p

P0=1-p

Primer: Bacanje novčića

Bacanjem novčića mogu nastati samo dva ishoda: pismo i glava. Ako događaj "novčić je pao na pismo" označimo kao 1, a događaj "novčić je pao na glavu" kao 0, tada slučajna promenljiva X ima Bernulijevu distribuciju.

Očekivana vrednost Bernulijeve distribucije iznosi

Očekivana vrednost Bernulijeve raspodele

Varijansa Bernulijeve distribucije izračunava se po formuli

Formula za izračunavanje varijanse Bernulijeve distribucije

Iako na prvi pogled izgleda trivijalno, Bernulijeva distribucija ima značaj za binomnu distribuciju.