Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Korelacija i regresiona analiza

Korelacija je međusobni odnos između različitih pojava koje su predstavljene vrednostima u dve ili više slučajnih varijabli. Pri tome, povezanost znači da je na osnovu poznavanja vrednosti jedne varijable, uz određenu verovatnoću, moguće pro...
Polja označena sa su obavezna.