Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Varijansa i standardna devijacija

Varijansa i standardna devijacija su najčešće korišćene mere varijabiliteta. Varijansa uzorka se označava sa s2, a varijansa populacije sa σ2. Standardna devijacija uzorka se označava sa s, a parametar sa σ. Varijansa i st...
Polja označena sa su obavezna.