Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Kvantili, kvartili, decili i percentili

Kvantil je zajednički naziv za percentile, decile i kvartile. To je mera koja deli distribuciju na jednaka percentilna rastojanja. Percentili Percentili dele distribuciju rezultata na 100 delova, tj. svaki deo sadrži 1% rezultata distribucije...
Polja označena sa su obavezna.