Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Matrica podataka

Matrica podataka je dvodimenzionalna tabela u čijim redovima su entiteti, a u kolonama atributi. U društvenim naukama entiteti su uglavnom ispitanici, a atributi varijable istraživanja. Entiteti ne moraju biti samo ispitanici, to mogu biti i proiz...
Polja označena sa su obavezna.