Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Koeficijent varijacije

Varijansa i standardna devijacija su u direktnoj funkciji veličine rezultata u uzorku, a koeficijent varijacije se ispoljava u odnosu na veličinu aritmetičke sredine uzorka. Preko koeficijenta varijacije je moguće porediti varijabilitet iz dva...
Polja označena sa su obavezna.