Deskriptivna statistika sadrži metode i procedure za prezentovanje i sumiranje podataka.

Svrha deskriptivne statistike je da pomoću nekoliko brojeva opiše značenje podataka koji stoje iza njih. Podaci se dobijaju na osnovu opservacija na skupu različitih slučajeva koji mogu biti ljudi, životinje, gradovi, škole, različiti događaji ili neka kombinacija svega navedenog.

Deskriptivna statistika je obično prvi korak u analizi podataka, a služi za opisivanje prikupljenih podataka. Deskriptivna statistika obično prethodi statističkom zaključivanju i predviđanju, ali može biti i krajnji cilj statističke analize. Izvođenjem zaključaka se bavi drugo područje statistike koje se zove statistika zaključivanja.

Najčešće korišćene procedure u deskriptivnoj statistici su grafičko i tabelarno prikazivanje podataka i izračunavanje mera centralne tendencije i varijabiliteta. Većina autora svrstava mere korelacije i asocijacije varijabli u deskriptivnu statistiku, jer opisuju vezu između dve ili više varijabli.