Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Deskriptivna statistika

Deskriptivna statistika sadrži metode i procedure za prezentovanje i sumiranje podataka. Svrha deskriptivne statistike je da pomoću nekoliko brojeva opiše značenje podataka koji stoje iza njih. Podaci se dobijaju na osnovu opservacija na skupu...
Polja označena sa su obavezna.