Srednje apsolutno odstupanje je prosečno apsolutno odstupanje pojedinačnih skorova od srednje vrednosti. Za srednju vrednost se najčešće uzima aritmetička sredina, mada to može da bude i medijana.

Jedinica mere srednjeg apsolutnog odstupanja je ista kao i jedinica mere uzorka ili populacije.

Srednje apsolutno odstupanje se računa tako što se sabere odstupanje svake pojedinačne vrednosti od aritmetičke sredine i podeli sa brojem skorova, po formuli

Formula za izračunavanje srednjeg apsolutnog odstupanja

Suma odstupanja pojedinačnih podataka od aritmetičke sredine jednaka je 0. Zato se prilikom računanja srednjeg apsolutnog odstupanja uzima apsolutna vrednost, što je ujedno i jedna od slabosti ove mere varijabiliteta.

Ova mera disperzije se retko koristi u praksi, s obzirom da ne govori mnogo o značaju dobijenog rezultata. Zato se umesto nje koriste varijansa i standardna devijacija.

Primer: Srednje apsolutno odstupanje visine devojčica u 52 odeljenju

Na primeru visine devojčica (u cm) u 52 odeljenju osnovne škole "X" koji smo koristili za primer izračunavanja aritmetičke sredine, medijane, moda i ranga, dobili smo sledeće podatke: 140, 141, 138, 140, 122, 160, 154, 132, 148, 135, 140.

Srednja vrednost ove serije podataka iznosi 140.91cm. U nastavku je data tabela u kojoj se nalaze podaci potrebni za izračunavanje:

X Xi-X̄ |Xi-X̄|
140 -0.91 0.91
141 0.09 0.09
138 -2.91 2.91
140 -0.91 0.91
122 -18.91 18.91
160 19.09 19.09
154 13.09 13.09
132 -8.91 8.91
148 7.09 7.09
135 -5.91 5.91
140 -0.09 0.09
Ukupno: 1550 0 78.83

AD=78.83/11=7.17

Odgovor: Srednje apsolutno odstupanje visine devojčica u 52 odeljenju od aritmetičke sredine iznosi 7.17cm.