Testiranje statističke hipoteze je statistički pokušaj da se na osnovu uzorka zaključi o odnosima ili vrednostima u populaciji. Definiše se kao procedura za proveru hipoteze o vrednosti parametra, na osnovu podataka sakupljenih na uzorku.

Svrha testiranja hipoteze je da se potvrdi ili opovrgne hipoteza kada su sakupljeni podadaci na uzorku.

Statistička značajnost hipoteze se procenjuje pronalaženjem verovatnoće da se obrazac, koji pokazuju podaci sakupljeni na uzorku, pojavljuje u populaciji iz koje je izdvojen uzorak ili je nastao delovanjem slučaja.

Metod je razvijen početkom 20. veka. Razvili su ga Džerzi Nojman (Jerzey Neyman), Egon Pirson (Egon Pearson), and Sir Ronald Fišer (Ronald Fisher).