Na statističkom portalu e-Statistika možete naći informacije o teoriji statistike, njenoj upotrebi u naučno istraživačkom radu i svakodnevnom životu.

Portal je prvenstveno namenjen istraživačima, studentima, učenicima društvenih nauka i svima ostalima koje interesuje statistika, a matematika im nije bliska.

Naše usluge

Ako Vam je potrebna podrška u nekoj fazi Vašeg istraživanja ili ste student kome je potrebna pomoć pri spremanju ispitakontaktirajte nas. Naša pomoć može obuhvatiti:

  • metodološku postavku istraživanja (definisanje problema, cilja istraživanja, postavljanje hipoteza, određivanje uzorka)
  • sugestije u izradi instrumenta za prikupljanje podataka
  • prikupljanje podataka
  • pripremu podataka za unos (formiranje matrice podataka, kodiranje)
  • unos podataka
  • izbor statističke tehnike za obradu podataka
  • obradu podataka
  • izbor i ocena softvera za statističku obradu podataka
  • obuku za korišćenje softvera za statističku obradu podataka
  • pomoć pri savladavanju gradiva iz statistike i dr.

Rezultate statističke obrade podataka Vam šaljemo u vidu PDF ili Google Docs dokumenta.

Više o našim uslugama možete saznati na stranici Usluge ili direktno od nas, putem forme za kontakt.

Ako ste zainteresovani za saradnju, kontaktirajte nas radi dogovora.

Saznajte više

Tekstovi

Više od 70 tekstova je grupisano po sledećim temama:

O statistici

Tekstovi iz ove kategorije imaju za cilj da vas uvedu u problem, objasne osnovne pojmove koji će se koristiti u daljem radu i ukažu na značaj poznavanja statistike u svakodnevnom i profesionalnom životu.

Deskriptivna statistika

Deskriptivna statistika je obično prvi korak u analizi podataka. Najčešće korišćene procedure u deskriptivnoj statistici su tabele, grafikoni i izračunavanje mera centralne tendencije i varijabiliteta.

Verovatnoća

Tekstovi iz ove teme pružaju čitaocu osnovna znanja iz matematičke verovatnoće, kao uvod u statističko zaključivanje.

Statističko zaključivanje

Istraživanja u društvenim naukama najčešće se vrše na uzorku. Donošenje zaključka o populaciji, na osnovu uzorka je osnovna svrha statističkog zaključivanja.

Statistički softver

U ovoj seriji tekstova možete saznati o karakteristikama statističkog softvera i trendovima u njegovom razvoju. Tekstovi daju informacije i o vrstama statističkog sofvera uz osnovne informacije o najpopularnijim open-source i licencnim paketima za obradu podataka.

Statistički rečnik

Statistički rečnik sadrži preko 100 pojmova iz statistike.

Pročitajte sve