Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Uniformna distribucija prekidne slučajne promenljive

Funkcija uniformne distribucije glasi: Osnovna karakteristika uniformne distribucije je da slučajna promenljiva X ima jednake šanse da uzme bilo koju od k vrednosti x1, x2,...,xk. Primer: Bacanje kockice Pitanje Bacanjem koc...
Polja označena sa su obavezna.