Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Medijana

Medijana je središnji skor u distribuciji rezultata. Broj skorova koji se nalaze ispod i iznad medijane je jednak, tj. medijana deli niz skorova ordinalno poređanih (od manjeg ka većem) na pola. Ispod i iznad medijane se nalazi 50% rezultata. I...
Polja označena sa su obavezna.