Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Mere varijacije

Mere varijacije rezultata opisuju varijabilitet ili disperziju rezultata oko centra. Disperzija rezultata se odnosi na opseg rezultata, granice opsega i ravnomernost disperzije. Mere varijacije su: rang, kvantili, srednje apsolutno odstu...
Polja označena sa su obavezna.