Obaveštenje za prijatelja


Da bi podelili ovaj tekst sa Vašim prijateljem popunite formu. Adresa elektronske pošte, kako Vaša, tako i Vašeg prijatelja biće upotrebljene samo u svrhu slanja ovog obaveštenja. Klikom na dugmić 'Pošalji', preporučujete tekst:

Verovatnoća

Pojam i istorijat razvoja verovatnoće Verovatnoća je grana matematike koja se bavi analizom slučajnih događaja. Kao takva, razvila se u 17. veku, a njeni začetnici su francuski matematičari Fermat i Pascal, koji su, na molbu jednog zajednič...
Polja označena sa su obavezna.