Ponekad je poznata samo verovatnoća pojave nekog rezultata. Da bi se utvrdio percentil za neki rezultat u normalnoj distribuciju, koraci su sledeći:

  • Problem izraziti kroz formulu. Na primer P(X<a)=p ili P(X>a)=p.
  • Pronaći odgovarajući percentil za Z u tablicama z vrednosti.
  • Pretvoriti z vrednost u X pomoću formule X=µ+Zσ, koja je izvedena iz formule za z-vrednost z=X- µ/σ.

Način izračunavanja verovatnoće dobijanja pojedinog rezultata upotrebom statističkih tablica ilustrovaćemo primerom i to: