Da bi se izračunao položaj pojedinog rezultata, potrebno je uraditi dva osnovna koraka: pretvaranje rezultata u z vrednosti i pronalaženje verovatnoće povezane sa izračunatom z vrednosti koristeći tablice površine ispod normalne krive ili kalkulatore na internetu.  Još detaljnije, koraci su sledeći:

  • Nacrtati normalnu distribuciju.
  • Problem izraziti kroz formulu. Na primer: P(X<a) ili P(X>a). Na crtežu osenčiti traženu površinu.
  • Pretvoriti rezultat u z-vrednosti, koristeći formulu Z=X-µ/σ.
  • U tabeli površine ispod normalne krive pronaći verovatnoću povezanu sa dobijenom z vrednošću.
  • Ako se koristi tabela koja prikazuje površinu od 0 do z, površina ispod -z se dobija tako što se od 0,5 oduzme pročitana vrednost iz tabele. Površina koja je iznad -z je jednaka zbiru pročitane vrednosti iz tabele i 0,5. Za pozitivne vrednosti z je obrnuto: ako se traži površina iznad z, od 0,5 se oduzme pročitana vrednost, a ako se traži vrednost ispod z, pročitanoj vrednosti se dodaje 0,5.
  • Ako se koriste tabele koje prikazuju površinu ispod normalne krive od -∞ do z, površina ispod z je jednaka pročitanoj verovatnoći u tablici. Ako se traži površina iznad z, od 1 se oduzme pročitana vrednost.

Način izračunavanja verovatnoće dobijanja pojedinog rezultata upotrebom statističkih tablica ilustrovaćemo primerom i to: