Na osnovu poznavanja osobina standardne normalne raspodele moguće je izračunati i proporciju slučajeva u populaciji između dva rezultata. Koraci su vrlo slični, kao i za izračunavanje verovatnoće pojedinog rezultata:

  • Nacrtati normalnu distribuciju.
  • Problem izraziti kroz formulu, na primer: P(ab)
  • Pretvoriti a i b u z- vrednosti, koristeći formulu Z=X-µ/σ.
  • U tabeli površine ispod normalne krive, pronaći verovatnoću povezanu sa dobijenim z vrednostima i za a i za b.
  • Ako se koristi tabela koja pokazuje površinu ispod normalne krive od 0 do z, površina između -z i +z se računa tako što se one saberu. Površina ispod krive gde su oba rezultata na istom (bilo pozitivnom ili negativnom) kraju distribucije, se dobija tako što se od veće površine oduzima manja.
  • Ako se koristi tabela koja pokazuje površinu ispod normalne krive od -∞ do z, površina između dva rezultata se dobija tako što se od veće površine oduzima manja.

Način izračunavanja verovatnoće dobijanja rezultata unutar određenog ranga pomoću statističkih tablica ilustrovaćemo primerom i to: