Poznato je da je aritmetička sredina inteligencije u populaciji µ=100IQ, a standardna devijacija σ=15. Ako želimo da izračunamo koji je procenat slučajeva u populaciji koji se nalaze između 93IQ i 126IQ, prvo treba da dobijene rezultate pretvorimo u z-vrednosti. Ispitanik koji ima 93IQ se nalazi na -0,47 (z=93-100/15=-0,47), a ispitanik koji ima 126IQ se nalazi na 1,73 standardnih devijacija (z=126-100/15=1,73).

Procenat slučajeva u populaciji koji se nalaze između 93IQ i 126IQ

Iz tablica, očitavamo da površina između µ i z=1,73 iznosi 0,4582, a površina između µ i z=0,47 iznosi 0,1808. Normalna raspodela je simetrična, tako da je ista proporcija slučajeva između -0,47 i aritmetičke sredine ista kao i između aritmetičke sredine i 0,47.

Procenat slučajeva koji se nalazi između -0,47 i 1,73 je približno 64% (0,4582+0,1808=0,639). Prema tome, verovatnoća da neko postigne rezultat koji se nalazi između 93IQ i 126IQ je 0,64.

Ukoliko želimo da izračunamo proporciju u populaciji koja se nalazi između 75IQ i 93IQ, prvo moramo izračunati standardne devijacione skorove. Za 93IQ smo već izračunali (z=-0,47), a 75IQ se nalazi na z=-1,67 (75-100/15=-1,67). Da bi izračunali proporciju između 75IQ i 93IQ, od površine ispod z=-0,47 oduzimamo površinu ispod z-vrednosti od -1,67.

Procenat slučajeva u populaciji koji se nalaze između 75IQ i 93IQ

Proporcija slučajeva ispod z=-0,47 je 0,3192 (0,5-0,1808=0,3192). Da bi smo utvrdili proporciju slučajeva ispod z=-1,67 u redovima tabele tražimo 1,6 a u kolonama 0,07. U preseku reda i kolone je 0,4525. Površina između aritmetičke sredine i 1,67 je 0,4525,kao i između aritmetičke sredine i -1,67 standardne devijacije. Površine ispod -1,67 standardne devijacije je 0,0475 (0,5-0,4525=0,0475).

Površina između -0,47 i -1,67 standardne devijacije je 0,2717 (0,3192-0,0475=0,2717), tj. proporcija između 93IQ i 75IQ je 27%. Verovatnoća da neko postigne rezultat koji se nalazi između 75IQ i 93IQ je 0,2717.