Upotrebu tablica koje sadrže površine ispod normalne krive od -∞ do z ćemo ilustrovati na hipotetičkom merenju inteligencije tri osobe.

Pretpostavimo da su tri osobe radile test inteligencije. Pretpostavimo da je izmerena inteligencija prve osobe 94IQ, druge osobe 127 i treće 100IQ. Poznato je da je aritmetička sredina inteligencije u populaciji µ=100IQ, a standardna devijacija σ=15. Koliki bi bili standardni devijacioni skorovi svake od ovih osoba?

Prva osoba
z=X-µ/σ
z=94-100/15
z=-6/15
z=-0,4

Druga osoba
z=127-100/15
z=27/15
z=1,8

Treća osoba
z=100-100/15
z=0/15
z=0

Primer rasporeda rezultata na testu inteligencije

Prva osoba je ostvarila rezultat koji se nalazi na 0,4 standardnih devijacija ispod aritmetičke sredine, druga osoba je ostvarila rezultat koji je 1,8 standardnih devijacija iznad aritmetičke sredine i treća osoba je ostvarila rezultat koji se nalazi na aritmetikoj sredini. Na osnovu z skorova možemo izračunati proporciju slučajeva do i iznad tog rezultata u populaciji ili verovatnoću da neko postigne takve rezultate.

Rezultat 3. osobe se nalazi tačno na sredini raspodele, što znači da se 50% rezultata u distribuciji nalazi ispod i isto tolko iznad 100IQ. Ovaj rezultat se nalazi na 50. percentilu, odnosno on je medijana. Verovatnoća da neko postigne niži ili veći rezultat na testu inteligencije je 50%.

Verovatnoća dobijanja inteligencije 94IQ

Ako želimo da izračunamo proporciju slučajeva ispod nekog rezultata, pročitamo vrednost iz tabele površine ispod normalne krive. Za površina ispod -0,40, u prvoj koloni tabele tražimo z vrednost -0,4, a u drugoj koloni istog reda (ispod 0,00) očitavamo 0,3446. Verovatnoća da neko postigne niži ili taj rezultat je 0,34.

Procenat ispitanika koji postižu niži rezultat na testu inteligencije od 94IQ je 34,5 (0,3446*100~34,5), a procenat ispitanika koji postižu viši rezultat je 65,5 (100- 34,5=65,5). Ili drugim rečima rečeno, ispitanik koji je na testu inteligencije ima 94IQ, nalazi se na 34. percentilu.

Verovatnoća dobijanja inteligencije 127IQ

Na primeru druge osobe koja je postigla rezultata koji se nalazi na 1,8 standardnih devijacija, u prvoj koloni tabele tražimo z vrednost 1,8, a u drugoj koloni istog reda (ispod 0,00) očitavamo 0,9641. Verovatnoća da neko postigne rezultat koji se nalazi ispod ili na 1,8 standardnih devijacija je 0,96.

Procenat ispitanika koji postižu niži rezultat na testu inteligencije od 127IQ je 96,4 (0,9641*100~96,4), a procenat ispitanika koji postižu viši rezultat je 3,6 (100- 96,4=3,6). Ispitanik koji na testu inteligencije ima 127IQ, nalazi se na 96. percentilu.