Poznato je da je aritmetička sredina inteligencije u populaciji μ=100IQ, a standardna devijacija σ=15. Ukoliko želimo da izračunamo koji rezultati na testu inteligencije se nalazi ispod 10. percentila.

Problem možemo izraziti formulom: P(X

Površina ispod normalne krive do 10. percentila

Interesuju nas prvih 10% rezultata, zbog čega u tablicama z vrednosti tražimo z vrednost koja odgovara p=0,1. Najbliža z vrednost koja odgovara površini ispod krive je z=-1,28. Rezultat na testu inteligencije koji se nalazi na -1,28 standardne devijacije je 81IQ (100+(-1,28*15))=100-19,2=80,8). Prema tome, verovatnoća da neko na testu inteligencije ima manje od 81IQ je 0,1.

Pretpostavimo da želimo da nađemo rezultate koji se nalazi iznad 75. percentila na testu inteligencije. Interesuju nas zadnjih 25% rezultata, zbog čega problem možemo izraziti formulom: P(X>x)=0,25.

Površina ispod normalne krive do 75. percentila

U tablicama z vrednosti tražimo z vrednost koja odgovara p=0,75. Najbliža z vrednost je 0,67. Rezultat koji se na testu inteligencije nalazi na 0,67 standardne devijcije je 110IQ (100+0,67*15=100+10,5=110). Prema tome, verovatnoća da neko na testu inteligencije postigne više od 110IQ je 0,25.